ปฏิทินการใช้ห้อง

กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7 8 9
10 11 12
มีรายการจอง
 
13 14
วันแห่งความรัก
15 16
17 18 19 20
มีรายการจอง
 
21 22 23
24 25 26 27 28    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ17/02/2562 เวลา 09:32:48
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรม hos xp pcu
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 11:01:44
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมบันทึก 43 แฟ้ม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ23/01/2562 เวลา 10:02:05
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษณะ บัวคลี่   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมการเขียน SQL QUERY เบื้องต้น
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ