ปฏิทินการใช้ห้อง

กุมภาพันธ์ 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14
วันแห่งความรัก
15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ19/02/2563 เวลา 17:12:18
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.พ. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้ว   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพิ่มทักษะด้าน Network
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:02:30
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ