ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันปีใหม่
2 3 4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14 15
มีรายการจอง
 
16
วันครู
17 18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25
26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:02:24
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:02:17
วันที่ใช้ห้อง 21 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:02:06
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:21:18
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:20:51
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 10:01:55
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ