ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
วันครู
17 18 19
20 21
มีรายการจอง
 
22 23 24 25 26
27 28
มีรายการจอง
 
29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 23:20:22
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมโปรแกรมงานประกันสังคม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 23:20:15
วันที่ใช้ห้อง 21 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมโปรแกรมงานประกันสังคม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ