รายละเอียดห้องประชุม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 16 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารกาญจนิกา ชั้น 3

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ