ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 16 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารกาญจนิกา ชั้น 3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ***